Norske hytter i endring (Tapir Academic Press, 2011).

Engasjerte forskere fra mange fagfelt utforsker våre oppfatninger om den norske hytta, motsetningene som kan oppstå mellom dem, og hvordan vi kan forstå forholdet mellom hytter, miljø og samfunnsutvikling bedre.

Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag

Helen Jøsok Gansmo, Thomas Berker og Finn Arne Jørgensen (red.)

Tapir Academic Press

2011

ISBN: 9788251927901

Hytta er et fristed, et familiested og en måte å være i naturen på – men den kan også være en stressfaktor, et strengt regulert sosialt felt og et økende miljøproblem.

– Hva kan hyttelivet fortelle om samspillet mellom samfunn og teknologi?
– Hvordan påvirkes det moderne hyttelivet av muligheten til å drive et aktivt friluftsliv?
– Hva er drivkreftene bak hytteutviklingen
– Hvilke konsekvenser skaper de nye fritidsboligene for naturen, for samfunnet rundt og for måten vi lever på?

Denne boken diskuterer disse spørsmålene. Engasjerte forskere fra mange fagfelt utforsker våre oppfatninger om den norske hytta, motsetningene som kan oppstå mellom dem, og hvordan vi kan forstå forholdet mellom hytter, miljø og samfunnsutvikling bedre.

https://www.fagbokforlaget.no/Norske-hytter-i-endring/I9788251927901

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php