Silver Linings (Museumsforlaget, 2020).

Silver Linings: Clouds in Art and Science is a cross-disciplinary anthology that examines clouds from perspectives that intersect both art and science. Through 27 contributions, readers learn about what clouds can be, not only as water droplets and smoke, but also as dust and data, and how they have been interpreted and portrayed by artists and scientists during the last two centuries.

Silver Linings: Clouds in Art and Science

Edited by Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørgensen

Museumsforlaget

March 2020

360 Pages, 15 x 23 cm

ISBN: 9788283050899

Silver Linings: Clouds in Art and Science er en tverrfaglig antologi som undersøker skyer i skjæringsfeltet kunst og vitenskap. Gjennom tjuesju bidrag får leseren kjennskap til hva skyer egentlig er, både som vanndråper, røyk, støv eller data, og hvordan de har blitt fortolket og portrettert av kunstnere og vitenskapsfolk gjennom de siste to hundre år.

Utgivelsen er et resultat av et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kunstmuseum for å samle samtidskunstnere og akademikere til et felles forskningsverksted. Redaktørene Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen er henholdsvis professor i historie og miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger, og har utviklet The Greenhouse som et tverrfaglig programområde ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Cloud timelapse over Stavanger.

Silver Linings: Clouds in Art and Science is a cross-disciplinary anthology that examines clouds from perspectives that intersect both art and science. Through 27 contributions, readers learn about what clouds can be, not only as water droplets and smoke, but also as dust and data, and how they have been interpreted and portrayed by artists and scientists during the last two centuries.

The book is the result of a collaborative project between the University of Stavanger and Stavanger Art Museum, the aim of which was to bring together contemporary artists and academics to contemplate clouds. The editors Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørgensen are professors of history and environmental history, respectively, at the University of Stavanger.

Reviews

CONTEMPORARY ART STAVANGER 04.08.20

Morgenbladet 17.07.20

Forskerforum nr 6/2020

Stavanger Aftenblad 03.06.20

Kunstavisen 26.03.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php