The second in a series of posts exploring the contents of Hytteliv over four decades. Originally published in Hytteliv in 2012.

Mens pastellfarger, jappetid og etter hvert også en grønn bølge av miljøengasjement preget det norske samfunnet gjennom 1980-tallet, kunne Hytteliv rapportere at det utspilte seg en krig på hytta – mellom staten, kommunene og hyttefolket. Hytteeierne betalte nå prisen for den til dels ukontrollerte hyttebyggingen på 1960- og 1970-tallet. Staten og kommunene reagerte med å innføre en rekke regler og forordninger for hyttebygging, men uten noen som helst form for koordinering. Resultatet var en enorm frustrasjon over den nye regeljungelen. Alt krevde i teorien byggetillatelse, men det var opp til kommunene hvilke regler som skulle gjelde i praksis. Hytteeierne var i villrede; flere kommenterte til Hytteliv at de var dømt til å bli lovbrytere nesten uansett hva de gjorde. Samtidig ønsket hundretusenvis av nordmenn å kjøpe eller bygge en hytte, uten å finne tomter, få byggetillatelse, eller å ha råd til å kjøpe. Mens Norge var ”på vei inn i fritidssamfunnet”, var ”menigmanns drøm om egen hytte er på vei ut i det blå”, skrev bladet i 1980. Hytteliv rapporterte fra frontlinjene i denne konflikten, og da spesielt fra tiårets store hyttehendelse – utgivelsen av den statlige utredningen om hyttelivets framtid fra Miljøverndepartementets ”Hytteutvalg”. Hyttelivs redaktør Tor Trosterud var med i dette utvalget og rapporterte jevnlig fra arbeidet – delvis for å informere leserne, men også for å legge press på utvalget. Bladet – gjennom redaktøren – var dermed både korrespondent, sakkyndig, representant og aktør i norsk hyttelivs kanskje mest dramatiske periode. En av utvalgets viktigste oppgaver var å ta rede på hvordan hytte-Norge egentlig så ut. Statistisk Sentralbyrås store fritidshusundersøkelse fra 1980 dokumenterte at Norge hadde 300 000 fritidsboliger – 100 000 flere enn antatt i 1972 – og behov for minst like mange til. Hytteutvalget var noe mer moderate, og anslo et behov på 130—160 000 nye hytter. Nordmenns interesse for hyttelivet virket dermed større enn noensinne. Helt siden det første nummeret i 1972 hadde Hytteliv hatt sterke…

The first in a series of posts exploring the contents of Hytteliv over four decades. Originally published in Hytteliv in 2012.

For førti år siden, i juli 1972, kunne hytteeiere for første gang kjøpe bladet Hyttefolk: Organ for Norges Hytteeier-Forbund, for den beskjedne sum av tre kroner. Det 22-sidige bladet ble trykket i fire farger på tykt papir i A3-format. Forsiden lovet saker ”av og for hytteeiere,” med tema som blant annet den nye strandplanloven, gjerder, skattlegging, rettigheter ved festekontrakter, strøm, vannfilter, hyttetyper og politikk. Tre små bilder brøt opp i den teksttunge forsiden, men forsiden ga fortsatt et seriøst inntrykk. Det er ikke tilfeldig at bladet ble opprettet på denne tiden. Siden tidlig 1960-tall hadde hyttebyggingen i Norge eksplodert, og både stat og kommuner reagerte på den til tider ukontrollerte byggevirksomheten ved å innføre regler og begrensninger på en rekke fronter, men uten en overordnet plan. Norges Hytteeier-Forbund ble etablert for å få hytteeiernes interesser inn på den politiske dagsordenen, og Hyttefolk var primært et talerør for forbundet. Mens bladet dermed lå langt fra dagens idé- og livsstilsmagasin Hytteliv, er det samtidig uttrykk for en raskt voksende gruppe som forsøkte å finne ut nøyaktig hva de hadde av felles interesser og problemer. Hvordan så egentlig hytte-Norge ut i 1972? Først og fremst var det et område i rask vekst. Mer enn 200 000 hytter og fritidshus var spredt utover landet, og Statistisk Sentralbyrå forutså en vekst på 15-20 000 hytter årlig. Den gjennomsnittlige hytta var på 52m2, og 75% av hyttene lå i nærheten av sjøen eller vassdrag i innlandet. Mye av den framtidige økningen kom imidlertid i fjellet, ettersom strandplanloven begrenset hyttebygging ved sjøen og en økende teknisk standard på nye hytter muliggjorte helårsbruk i større grad. Halvparten av fritidshusene lå for seg selv, og 67% av hytteeierne sa at de ikke kunne tenke seg å eie i en hyttegrend. Hytter under 50m2 hadde i snitt 50 bruksdager i året og de over 50m2 hadde hele 62 bruksdager. Som talerør for Norges Hytteeier-Forbund var Hyttefolk ofte sterkt politisk og…

Comparison of Norwegian and Swedish cabins, published in Västerbottens-kuriren 16.08.2012.

Norrlandssommaren går mot sitt slut och svenskarna återvänder från sommarstugan för att börja jobba igen – utvilade, men lite ledsna över återgången till vardagen. Jag har fulgt sommarstugatraditionen med stort intresse ända sen jag flyttade till Umeå 2010. ”Få ting är mera svenskt än fritidshuset”, skriver Johan Tell om torpet, sommarstugan och sportstugan i sin bok Älskade fritidshus. Och få ting är mera norskt än hytta kan jag tillfoga. En av sex norska familjer äger en hytte och en av fem byggnader i Norge är en fritidsbostad. De senaste åren har jag ägnat min forskning åt den norska hyttans historia. Den norska hyttan och den svenska stugan har många likheter men olikheterna är också tydliga. Både det norska och det svenska fritidshuset är mycket nostalgiskt, i synnerhet visuellt. I Norge finns en tendens att efterlikna en nationalromantisk förebild med timrad träarkitektur, torvtak på utsidan och extremt hög teknisk standard på insidan. Även om det förstås finns undantag råder inga tvivel om att många hytter har större likheter med lyxpalats – eller åtminstone ett andra hem med lika hög standard –  än med de rötter de har i enkla byggnader i naturen. Så gott som alla norska hytter byggs numera med åretruntstandard. Golvvärme, tvättmaskin, kabel-TV, bredband, garage, bubbelpool och vattentoalett är standard i nyuppförda hytter. Hytterna har blivit vuxna och byggs nu i genomsnitt större än permanentbostaden. I Sverige har man börjat uppgradera fritidshuset i tekniskt  avseende men man har långt kvar innan man har hunnit ikapp Norge. På hyttan, i stugan och på torpet bor och bygger norrmän och svenskar in sig i en stor kulturhistorisk debatt om tradition, autenticitet, historia och natur. För några framstår det som helt oproblematiskt att inlemma nya teknologier i livet i fritidshuset medan andra anser att det inte längre går att använda ordet hytte om de mest påkostade husen.  Men var går då gränsen mellan det som vi definitivt kan kalla en hytte och…

“In dreaming about an idyllic past, we are also imagining the future.” Archived version of a text published in The Atlantic in 2012.

A generation of hipsters has contracted cabin fever. The Cabin Porn website has become one of these internet hits, spreading through blogs, Facebook posts, tumblr reposts, Twitter mentions, and so on. Why can’t all these people stop looking at cabins? What is the allure? Put simply, Cabin Porn is visual stimulation of the urge for a simpler life in beautiful surroundings. Commenters are likening it to “channeling your inner Thoreau.” Cabin Porn represents the return of the homesteader, living off the grid, self-sufficient and self-reliant.   The website itself is a tumblelog featuring curated and user-submitted photos of cabin interiors or exteriors, generally with a short caption indicating the location and if applicable, the architect behind the cabin. Cabin Porn has much in common with standard interior design magazines and blogs. The images are examples to be consumed, admired, desired, and possibly emulated by an audience in front of the computer, all of them dreaming about building — or just owning — their own little cabin in the mountains, in the forest, by the sea, or in some cases, smack in the middle of the city. The cabins depicted fall in a remarkably broad range of styles. We find simple plywood structures, log cabins with and without the patina of history, A-frames erected by both amateurs and architects. Concrete square boxes compete with corrugated iron for the starkest expression of simplicity. Many are designed or renovated by architects and they can be either rustic or modern, both equally carefully designed. Others have been shaped by time and seem haphazardly dilapidated in a way that no conscious effort can ever achieve. The cabins have one thing in common: they are all gorgeous, in their own way. The Cabin Porn website is just the latest in a long tradition of dreaming about cabins as the gateway to a simpler life in harmony with nature. Thoreau was part of this tradition, and while certainly not the first, he contributed one of the most…

A text written for the catalogue of the “Hyttefeber” exhibition about cabin culture at the Finnish-Norwegian Culture Institute, FINNO, in Oslo in 2011.

Cabin, Sogn. Photo by ÅdneD @ flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Ordet ”hytte” er langt mer komplekst enn man først skulle tro. For hva er egentlig en hytte? Hva er det som gjør en bygning til en hytte og en annen til et hus? Hva er det som gjør at vi kan betegne både et hundre år gammelt seterskur og Kjell Inge Røkkes massive hyttepalass på Oppdal med ordet ”hytte”? Hva er i det hele tatt forholdet mellom ordet, bygningen og hyttas mange opphavshistorier? I semiotikken – studiet av hvordan språk gir mening – bruker man begrepene signifikat og signifikant for å analysere forholdet mellom ord og den virkeligheten man vil beskrive. Litt forenklet kan man si at signifikatet er den mentale forestillingen vi har om noe og signifikanten er ordet vi bruker for å snakke om denne forestillingen. Hytta viser oss hvor fleksibel – eller eventuelt lite presis – denne koblingen mellom ord og verden kan være. I hyttas tilfelle gjør ordets – og bygningens – lange historie det hele ekstra komplisert. La oss starte med ordboksdefinisjonen. Norsk Riksmålsordbok viser sin gammelmodighet ved å definere hytte som et ”lite, uanselig, ofte primitivt bygget hus.” Eventuelt kan den defineres som et ”mindre hus, særlig til fjells ell. ute i skog og mark, oftest bygget i landlig stil, særlig til bruk under jakt og friluftsliv, skog- og fjellturer, ferieopphold eller lignende.” Norsk Ordbok kaller hytta et ”mindre hus til bruk under ferieopphold.” Alle som har sett en moderne norsk hytte innser jo raskt at disse nært beslektede definisjonene av ordet hytte har mistet noe av sin kobling til det faktiske fenomenet ordet skal beskrive. I dag er hytta så godt som utelukkende en fritidsbolig. Vi kan finne hytter spredt over hele landet, men det er en stor overvekt innenfor en radius på omlag tre timers kjøring fra det sentrale Østlandsområdet. Hytter finnes med andre ord i nærheten av der folk bor, og da spesielt i kjørbare naturområder. Den nære avstanden mellom primærbolig…

A discussion of the Hurtigruten – minutt for minutt slow TV show.

Hurtigruten comes to my hometown Sortland, June 20, 3:30am. Midnight sun to the right.

I have come to the conclusion that I like my entertainment slow. I generally don’t watch TV, but the last few days I have been glued to the TV, watching the 8048-minute long live broadcast of Hurtigruten sailing from Bergen to Kirkenes, along the Norwegian coast. As you might expect, the show is very slow – we get to see the view from the ship, mixed in with interviews and commentaries onboard the ship, all in realtime. The TV station NRK2 shows everything live (and I get it through my cable TV here in Sweden), and a website shows the video stream with a good map and other information (more on the website below). The show has been a big hit in Norway – some 1.3 million people (of Norway’s roughly 5 million people) watched the show Thursday and Friday, which are quite impressive numbers, and I expect the weekend ratings will be even higher. The hashtag #hurtigruten has been quite active on Twitter as well. I’m not surprised that people are watching the show, but it’s been even more interesting to see all the people that show up along the coast, waving from land, cruising around in boats, and also the huge crowds at all the stops. The small places are generally the ones with the most people. My hometown Sortland (with 10,000 inhabitants), for instance, had more people show up at 3:30 at night than Trondheim (with 175,000 people) had in the middle of day. It seems like the experience of the show took people somewhat by surprise – the premise sounds quite ludicrous, like watching paint dry on live TV, but people took a look out of pure curiosity and then found it hard to stop. Twitter is full of people who seemed unable to turn off the TV and go to bed at night as Hurtigruten sailed through Vesterålen in the midnight sun. I think there are many reasons why the Hurtigruten show stuck…

A travel report from my visit to the Counter Space exhibit on the Frankfurter Kitchen at MoMA in 2011.

I was thrilled to get the chance to go to an exhibit on the Frankfurter Kitchen and modern kitchen design at MoMA in New York recently. The exhibit was called “Counter Space” – here’s a link to the exhibit website. Back in the day (more specifically, from 1999 to 2001) I wrote my master’s thesis on the debate over “the scientific kitchen” in Norway, 1900-1940, and the Frankfurter kitchen was a huge influence on this discussion (the thesis is available in fulltext here). I looked at how many well-to-do women who had previously had a maid increasingly needed to take over the housework themselves at the beginning of the 1900s. Being a maid was hard work, and many young women chose to instead seek work in the rapidly growing small-scale industry in Norway. Good maids suddenly were hard to come by. As a result, the modern Norwegian housewife came into being. They sought to not only make housework easier, but also to increase the status of the work in the home. The home was a workplace like any other. Nowhere was that more obvious than in the kitchen. The international home economics movement attempted to improve the kitchen and make the work that took place there more rational. Margarete Schütte-Lihotsky designed a kitchen based on the ideals laid out by Christine Frederick and the home economics movement in the 1920s. The kitchen was intended to be affordable, efficient, and suitable for mass production. The Frankfurt kitchen has become an iconic representation of the modern kitchen as laboratory. Inspired by ideas of efficiency and scientific management (also known as Taylorism), this kitchen is a great example of how knowledge and technologies circulate between producers and consumers, between factories and the home. The women who worked to promote scientific homekeeping had great hopes for the kitchen as a liberating space for women, a place where women could become part of modern society. Some of the same ideals underpinned the…

Reflections on place, geolocation, and digital photography, written at a time before such practices were ubiquitous.

There has been some uproar the last few days about the spatial data embedded in the iPhone backups – which has been transmitted to Apple. Since Alexis Madrigal asked to see other people’s maps, out of curiosity, here’s mine. I used the free iPhone Tracker software made by Alasdair Allan and Pete Warden to generate these maps. Here is my world map. As we can see, I spend most of my time in Northern Europe, but I’ve had several stops in the US. Of course, the data set is limited to the time since I bought my iPhone, which was about 8-9 months ago. US map Looking closer at the US part, we see that I’ve been to Chicago, Seattle, Phoenix, and Santa Fe since buying my phone. Chicago sticks out as a pretty small dot – I have stopped at O’Hare a while flying to Phoenix and Seattle and must have turned on my phone. I did fly through Newark a few days ago, but must not have turned on the phone then, since it did not show on the map. New Mexico As we zoom in on New Mexico, we see clearly how the data points map out on a grid, and one might reasonably think that I did not physically go to all these locations. Supposedly, the iPhone found the location by triangulating to nearby cell phone towers. It seems like I spent much more time in Albuquerque (south) than in Santa Fe (north), which is not true at all. We flew to Albuquerque, but only spent one day there. The rest of the time we were in Santa Fe. One day we drove out to Bandelier National Monument, which we can also see to the northwest of the map. Phoenix, AZ Zooming in on Phoenix, we see two concentrations on the map. I assume the darkest dot is around the Wyndham Hotel, and going east we can see the results of our very…

A few reflections on the intersections of evolutionary history and environmental history, originally published on forskning.no.

Når bestefaren din forteller om de enorme fiskene han fanget da han var ung er det ikke sikkert at det (bare) er fri diktning. En tverrfaglig gruppe av miljøhistorikere, arkeologer, økologer og forskere fra en rekke andre disipliner har nemlig funnet ut at fiskene faktisk var større i gamle dager. Forskerne i projektet har gransket historiske kilder som skipslogger og turistbilder fra hele verden for information om tidligere tiders liv i havet. Det er jo forholdsvis utfordrende – for ikke å si umulig – å skulle telle tidligere tiders fiskebestander, men en sentral del av forskningsmetodikken til oss historikere går jo ut på å drive detektivvirksomhet basert på de merkeligste kilder, for så å sette dette sammen igjen til en meningsfull fortelling. Et godt eksempel på disse metodene er forskningen til Loren McClenachan, som nylig fikk sin PhD fra Scripps Instititution of Oceanography i San Diego. Hun undersøkte den historiske størrelsesutviklingen til fisker blant annet gjennom å sammenligne statistikk og bilder av hobbyfiskernes trofeer i Key West, en populær fiskeby helt sør i Florida. Fra 1956 til 2007 falt gjennomsnittsvekten på fiskene fra tyve kilo til knappe 2,3 kilo. Samtidig gikk gjennomsnittslengen på fiskene ned fra å være haier på rundt to meter til å være småfisk på rundt 35 centimeter. Dette setter bestefars fiskeskrøner i et nytt lys, ikke sant? Det som jeg synes er mest spennende med denne påstanden (som også er begrunnet i flere resultater enn bare dette studiet fra Key West) er at vi gjennom å foretrekke de store fiskene har gitt en ny retning til fiskenes evolusjon. Det er de små fiskene som blir kastet tilbake i havet og det er de som sniker seg ut av garnet. Og dermed er det de som får videreført genmaterialet sitt, slik at fiskene blir mindre og mindre. Dette er et godt eksempel på evolusjonær historie, som miljøhistorikeren Edmund Russell kaller det. Vi mennesker spiller en langt mer sentral rolle i den evolusjonære utviklingen til…

Reflections on “swarm scholarship” as a methodology for interdisciplinary and collaborative research, originally published on forskning.no.

Denne helgen har jeg og noen kolleger svermet på hyttemessen i Trondheim. For de som aldri har vært på en hyttemesse kan jeg si at dette er en utstilling hvor produsenter av ferdighytter, tomter, hyttetoaletter, møbler, badstuer og andre hyttedingser får anledning til å vise fram produktene sine for potensielle kjøpere. For oss som forsker på hytter ga messen oss anledning til noe helt annet; vi kunne besøke messen i fellesskap for å observere hvordan hyttelivet presenteres på messen, hva som selges – og hvordan det selges – samt hvordan publikum oppfatter utstillingene. Vi fikk anledning til å snakke med selgere og potensielle kjøpere av hytteprodukter (dette skapte jo noen underholdende situasjoner underveis ettersom det tidlig på fredagen var relativt få ”vanlige” deltakere og relativt mange forskere på messa – ”hva, enda en forsker?!” Til tross for dette var inntrykket vårt at mange av selgerne satte pris på å få diskutere med oss, spesielt i de stillere periodene av messa). Og ikke minst fikk vi anledning til å diskutere med hverandre underveis. For oss ble hyttemessen dermed et eksperiment i nye, kollaborative og spontane arbeidsformer – med andre ord, forskersvermen. Historikeren Josh Greenberg (som da var forsker ved Center for History and New Media, George Mason University og som nå er Director of Digital Strategy and Scholarship ved New York Public Library) lanserte begrepet ”swarm scholarship” da han organiserte et liknende stunt ved den store forbrukerelektronikkmessa CES i Las Vegas for noen år siden. Jeg fikk ideen til å prøve ut slike arbeidsformer da jeg leste om den planlagte hyttemessen i fjor en gang, allierte meg med to gode kolleger og søkte – og fikk – litt penger til å organisere forskersvermen (takk til HF-fakultetet ved NTNU). Ideen er at man gjennom å ”sverme sammen” kan gripe fenomener som er i bevegelse og i konstant utvikling. Det blir mulig å gjennomføre tverrfaglige studier av komplekse aktørnettverk på en måte som ville vært vanskelig dersom man hadde vært alene.…

css.php