Newspaper editorial written together with my UiS colleague Frode Skarstein.

Det er en oppsiktsvekkende artikkelserie Stavanger Aftenblad publiserte sist helg. Over hele 14 artikler bygges det opp en fortelling om de heroiske annerledestenkerene, rebellene som våger å utfordre de etablerte sannheter. Hvem skal vi tro på i klimadebatten? Bak dette tilsynelatende velmenende spørsmålet ligger en større utfordring: Hva er forskningsbasert kunnskap og hvor mye må vi vite før vi kan handle? Klimaendringer er en av vår tids store utfordringer og klimadebatten tar stor plass i media. Å forstå hvorfor og hvordan klimaet endrer seg krever uhyre kompleks kunnskap fra mange fagområder. Vi er avhengige av modeller, global datainnsamling og store organisasjoner som samordner kunnskapen i en kollektiv prosess. Vitenskapelig enighet oppnås når et stort flertall av forskerne i fagfeltet er samstemte om hva som er relativt sikker kunnskap. Dette skjer gjennom åpen debatt og den kvalitetssikringen som ligger i fagfellevurderte fagartikler. Gjennom artikkelserien i Magasinet velger Aftenbladet å utfordre dette vitenskapsidealet og selve tanken om forskningsenighet gjennom å løfte fram de alternative røstene som har stilt seg utenfor det etablerte fellesskapet. Disse besitter alternativ fagkunnskap som de mener velter hele grunntanken bak konsensusmodellen. Ingen grunn til bekymring, vi kan fortsette å pumpe opp olje og leve våre liv som om ingenting var i veien. Men er det så enkelt? Det stemmer at såkalte klimaskeptikere ikke får like stor plass i media som det store fellesskapet av forskere er. Studier viser at opp mot 97% av klimaforskere hører til den siste kategorien. Om media forsøker å balansere representasjonen av de to sidene får vi en fremstilling av klimaproblemet som sier at vi fremdeles ikke har forskning nok til å handle. Dette er en grovt feilaktig fremstilling av dagens situasjon innen klimaforskning. Globalt finnes det store, frie og grundige forskningsmiljø som har trygg kunnskap om at vi forandrer klimaet. Og så finnes det personer som velger å se bort fra denne overveldende forskningsbaserte kunnskapen, og som heller konstruerer sine egne virkeligheter. Man…

css.php